MELISA-testen – hvad går den ud på?

MELISA-testen anføres ofte som en test for allergi overfor metaller. Men er den egentlig så god til at teste metalallergi? 

MELISA er forkortelse for Memory Lymphocyte Immunostimulation Assay. Det er en blodprøve, hvor man tester type IV hypersensitivitet overfor metaller i kroppen, kemikalier, svampe og andre ting. Testen viser ikke mængden af disse stoffer der findes i blodet, men blot om patienten er allergisk overfor dem.

Testen anses ikke for særlig god, fordi der kommer for mange falsk positive resultater. Dvs. testen vil vise at nogen er allergisk overfor metaller, kemikalier eller svampe selvom det ikke er tilfældet.

Det kan man teste for

Man kan f.eks. bruge testen til at teste for om en patient har allergi overfor kviksølv fra tandfyldninger, så vil man teste med kviksølv, sølv, tin og kobber fordi det er de metaller der oftest fandtes i tandfyldninger.

Man kan også bruge den til at teste en patient for nikkelallergi, hvor man så vil teste med nikkel.

Nogle hævder at testen kan bruges til at diagnosticere kronisk træthedssyndrom. De hævder at hvis kroppen konstant har en allergisk reaktion overfor metaller i kroppen, vil dette forstyrre HPA-hormonaksen, og medføre træthed3. Dette er dog ikke en anerkendt forklaring på kronisk træthedssyndrom, og repræsenterer derfor et alternativt segment.

Sådan fungerer testen

Man tager en blodprøve og deler denne op i tre portioner. Den ene portion udsættes ikke for allergen, og fungerer som negativ kontrol. Den anden portion udsættes til et universelt allergen, hvor man ved der vil komme et respons, og fungerer som positiv kontrol. Den tredje portion udsættes for det allergen man gerne vil undersøge for i forskellige koncentrationer. Grunden til de forskellige koncentrationer, er at sikre at denne test der foregår in vitro kommer så tæt på in vivo forhold som muligt.

Når prøven udsættes for allergenet, måler man reaktionen af T-lymfocytter. Det er nemlig T-lymfocytter der medierer en type IV hypersensitivitetsreaktion. Man kan måle reaktionen på flere måder. F.eks. kan man måle optaget af en radioaktiv isotop, hvor man så kigger på delingen af lymfocytter. Man kan også kigge på reaktionen i et mikroskop.

Niveauet af reaktivitet angives ved den såkaldte Stimulation index (SI) enhed. Dette er et index hvor man sammenligner reaktiviteten overfor allergenet i forhold til den negative kontrol.

Er MELISA testen valid?

MELISA testen betragtes ikke som særlig god. Golden standard når man skal validere MELISA testen, er en epikutantest.

I et forsøg1 sammenlignede man 23 syge patienter med amalgam i blodet med 30 raske patienter med amalgam i blodet og 10 raske patienter uden amalgam i blodet. Konklusionen på forsøget var at der blev fundet en del falsk positive blandt de raske patienter.

Et andet studie2 viste også mange falsk positive ved anvendelsen af MELISA testen til diagnosticering af kontaktallergi overfor guld, palladium og nikkel.

Så samlet set er MELISA testen ikke særlig god til at diagnosticere allergi overfor metaller, fordi den har mange falsk positive.

Konklusion

MELISA-testen hævdes at kunne diagnosticere kronisk træthedssyndrom. Dette er der dog ikke evidens for, da metalallergi ikke anses for at være en årsag til kronisk træthedssyndrom.

Testen er ikke særlig præcis, fordi der kommer for mange falsk positive. Dvs. mange testes positive, selvom de er raske.

Referencer

  1. Cederbrant K, Gunnarsson LG, Hultman P, Norda R, Tibbling-Grahn L (Aug 1999). “In vitro lymphoproliferative assays with HgCl2 cannot identify patients with systemic symptoms attributed to dental amalgam”. J Dent Res. 78 (8): 1450–8.
  2. Cederbrant K, Hultman P, Marcusson JA, Tibbling L (Mar 1997). “In vitro lymphocyte proliferation as compared to patch test using gold, palladium and nickel”. Int Arch Allergy Immunol. 112 (3): 212–7.
  3. Stejskal VD, Danersund A, Lindvall A, Hudecek R, Nordman V, Yaqob A, Mayer W, Bieger W, Lindh U (1999). “Metal-specific lymphocytes: biomarkers of sensitivity in man”. Neuro Endocrinol Lett. 20 (5): 289–298.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *